3. Aalborg Internationale Guitarkonkurrence 2020.

 Priser for mere end 2000 €.

Kategori I for Klassisk Guitar solo,

Kategori I er for klassisk guitar solo: Universitets- eller konservatoriestuderende og professionelle, der har nået den maksimale alder af 35 ved starten af ​​konkurrencen, kan deltage.

Runde 1: 19.03.2020. 10.00 - 18.00

Foredragssalen, Medborgerhuset, Nytorv 27, 9000 Aalborg

 

Semifinale: 20.03.20 - 10.00 - 16.00

Foredragssalen, Medborgerhuset, Nytorv 27, 9000 Aalborg

Semifinalisterne offentliggøres ved Unge Stjerne koncerten på Aalborg Kloster den 19.03.2020 kl. 19.30.

 

Grand Finale: 21.03.2020. - 15.00 - 17.00

Utzon Center, Slotspladsen, 9000 Aalborg

Navne på finalister offentligøre ved koncerten med Johan Fostier den 20.03.2020

​​

 1. Deltager gebyr Kategori I : 1.200,00 kr. 

 2. I deltagergebyret er fri adgang til alle koncerter, gratis overnatning i perioden 18.03.2020 - 22.03.2020, kan være ved privat indkvartering og mad bestående af morgen, frokost og aftensmad den 21 marts 2020 og morgen og frokost den 22 marts 2020. Måltiderne serveres på skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg, der er festivalens base for undervisning og udstillinger.  

 3. Deltagere der ikke når frem til finalen får tilbud om en times masterclass afholdt enten den 21.03.2020 eller den 22.03.2020. Planen herfor offentliggøres først den 20.03.2020 om aftenen.

 4. Se mere under de generelle regler. 

Kategori 2 til Klassisk Guitar Solo:

Finalerunde: 20.03.2019 - 16.30  - 18.30 Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg. 

Kun amatører mellem 13 og 17 år kan deltage.

Deltager gebyr: 100,00 kr.

Deltagergebyr med Talentklasse weekend: kr. 700,-

 

Regler og præmier for 3. Aalborg International Guitar Konkurrence for klassisk solo guitar. 

Mange tak til vores sponsorer for at gøre denne konkurrence mulig.

Konkurrence regler, præmier og almindelige bestemmelser for begge kategorier


Kategori I for klassisk guitar solo:

Kategori I er for klassisk guitar solo: Universitets- eller konservatoriestuderende og professionelle, der har nået den maksimale alder af 35 ved starten af ​​konkurrencen, kan deltage.
Spilletiden starter når deltageren har taget sin plads på scenen.

Alle kompositioner skal fremføres fra hukommelsen.

En deltager diskvalificeres såfremt denne ikke overholder alle konkurrencens regler.

Prisoverrækkelse: Søndag den 22 marts kl. 14.30 på Skipper Clement Skolen. 

 

Første runde: 19.03.2020

1. Maksimal spilletid, 12 minutter, 

Repertoire:

2.  Repertoiret skal mindst indeholde 2 historiske perioder og det er en generel regel at alle konkurrence deltagere fremfører mindst en komposition fra nedenstående liste af komponister, en liste der er udarbejdet af konkurrencens arrangører. (se nedenstående liste) 

 

3. Afhængigt af antallet af konkurrenter forbeholder konkurrencens arrangør sig ret til at oprette en ekstra dag inden for en uges varsel.

Runde 2. Semifinale : 20.03.2020

(8 deltagere vil blive udvalgt til at deltage i semifinalen

1. Spilletiden i denne runde er maksimalt 18 - 20 minutter. 

Repertoire:

2. Kompositioner fremført i runde en må ikke gentages i semifinalen.

3. Repertoiret skal mindst indeholde 2 historiske perioder og det er en generel regel at alle konkurrence deltagere fremføre mindst en komposition fra nedenstående liste af komponister, en liste der er udarbejdet af konkurrencens arrangører. (se nedenstående liste) 

4. Alle kompositioner skal udføres fra hukommelsen.

 

 

3. runde, Grand Finale : 21.03.2020 kl. 15.00

(4 - 5 deltagere vil blive udvalgt til finalerunden)

1. Den maksimale spille er 20 - 25 min. 

Repertoire:

2. Kompositioner fremført i runde et og runde to må gerne gentages i finalen.

3. Repertoiret er dog frit dog skal det fremførte mindst indeholde 2 historiske perioder. 

PRISER:

 

Kategori 1:

1. Pris:

Kontant € 500, - og 4 koncerter i 2021:

 • 25. Aalborg International Guitarfestival & Competiton (honorar 250 €).

 • Ignatious Gall Guitar Festival, Tyskland  (Honorar 250€).

 • Dansk Guitarselskab, Danmark (Honorar 250 €)

 • 11. Gitarrentage Vaihingen an der Enz (Honorar 250 €)

 • Vi arbejder for flere koncerter

 • Diplom og guitar tilbehør.

 

Kategori I 2. Prisen:

 • Gratis deltagelse i 2020-udgaven af ​​masterklasserne på Aalborgs internationale guitarfestival

eller

 • Gratis deltagelse i 2020 Aalborg International Guitar Konkurrence.

 • Diplom og guitar tilbehør.

 

 Kategori I: 3. Prisen:

 • Refusion af deltagelsergebyr 

 • Diplom og guitar tilbehør.

Katergori I : Publikumsprisen:

 • ​Diplom og guitar tilbehør.


Jury : 1. + 2. runde . 

Formand for dommerkomiteen :Prof. Bernd Ahlert.

Dommerkomiteen: Prof. Bernd Ahlert, Roberto Fabbri, Tommaso Ieva, Maceij Ziemski, Frederik Munk Larsen, Mikkel Lynggaard and Finn Elias Svit. 


Kategori 2 for klassisk guitar solo:

 

Kun amatører mellem 13 og 17 år kan deltage.

Kun en runde: Dato: 20.03.2019.  kl.16:30 - 18:30

1. Maksimal spilletid, 8 minutter.

2. Spilletid starter så snart deltageren har taget sit sæde.

3. Frit repertoirevalg.

4. Det repertoire, der udføres, skal indeholde mindst to historiske perioder.

5. Det er tilladt at spille efter noder. 

 

PRISER

 

Kategori 2:

 

1. Prisen:

Kontakt €100, -

 • Gratis deltagelse i 2020 - udgaven af ​​masterklassen på Aalborg International Guitarfestival

eller

 • Gratis deltagelse i 2020 Aalborg International Guitarfestival Konkurrence.

 • Diplom og guitar tilbehør.

 

2. Prisen:

 • Refusion af deltagelsesafgift - 100 kr. 

 • diplom.

 

Kategori 2: Alle deltagere vil modtage et diplom, hvis de deltager i talentseminaret eller masterklassen og er til stede på deltagerkoncerten den 22 marts 2020.

Jury: 

Kategori II

Jury formand Frederik Munk Larsen,

Søren Bødker Madsen og annonceres senere. 

 

 

 Regler og bestemmelser.

Hver deltager der tager aktiv del erklærer ved sin tilmelding at acceptere:

a. Reglerne for denne konkurrence.

b. Juryens afgørelse (er).

c. De generelle regler for konkurrencen.

d. at du som deltager godkender at der må tages fotos og offentliggøres fotos på sociale medier og i Aviser og ligende uden yderligere godkendelse.  

 

1. Konkurrencen arrangeres af "Aalborg International Guitar Festival & Competition" og er åben for klassiske guitarister fra alle lande.

 

2. Juryens afgørelse(er) er endelig. Systemet med vurdering er et internt system og er ikke åbent for offentlig diskussion.

 

3. NY Frist! - Fristen for alle tilmeldinger er 15. marts 2020. 

 

4. Ansøgninger accepteres ikke, før registreringsgebyret er modtaget.

 

5. Kun 50% af registreringsgebyret refunderes, hvis en deltager beslutter at annullere sin aktive del i konkurrencen. Afbestillingsfristen er 15 februar 2020.

 

6. Hvis en deltager annullerer hans eller hendes deltagelse i konkurrencen efter 15. februar 2020, refunderes der ikke noget registreringsgebyr.

 

7. Konkurrencerens arrangører har beføjelse til at afvise en ansøgning.

 

8. Hver konkurrent er forpligtet til at annoncere de musikstykker/satser, han eller hun skal udføre.

 

9. Førstepræmievindere på Aalborg International Guitarfestival & Konkurrence i kategorierne et eller to, kan ikke tilmelde sig igen for samme kategori ved næste konkurrence.

 

10. Arrangørerne har ret til at regulere antallet af deltagende guitarister i hver kategori.

 

11. Konkurrencen er åben for offentligheden.

 

12. Hvis en deltager ikke er til stede i rette tid, vil han eller hun blive udelukket fra yderligere deltagelse i konkurrencen uden betaling af adgangsgebyret.

 

13. Juryen har beføjelse til at afbryde enhver spiller, der overstiger den frist, der er angivet i kategori 1 og 2.

 

SÆRLIGE BESTEMMELSER

 

Præstations rækkefølgen vælges aftenen før hver runde og sker ved lodtrækning.

Ved afslutningen af ​​runde 1 vil der igen blive trukket lod til semifinalerunden.

Ved afslutningen af ​​semifinalen vil der igen blive trukket lod til Grand finale.

Rækkefølgens annonceres på facebook snarest muligt efter lodtrækningen.

 

Til publikumsprisen i Kategori 1 kan enhver tilhører der er til stede under hele finalerunden, afgive sin stemme, dog max. en stemme pr. publikum.

 

Deltagerne skal medbringe 2 kopier af de stykker, de skal udføre i hver runde. 

Musikken deltageren ønsker at fremføre skal afleveres i en forseglet konvolut med deltagernes navn herpå. Rækkefølgen skal også skrives på konvolutten. Denne konvolut skal overleveres til arrangørerne af konkurrencen den 18.03.2020 mellem kl. 18.30 og 19.15 - Utzon Center, Slotspladsen, 9000 Aalborg eller den 20.03.2019 mellem kl. 9.00 og 10.00, Foredragssalen, Medborgerhuset, Nytorv 27, 9000 Aalborg.  Bemærk: Scannede dokumenter via e-mail accepteres IKKE.

 

Kategori 2: Der er kun én runde. Rækkefølgen af de tilmeldte vælges ved lodtrækning aftenen før konkurrencen begynder - og sendes via e-mail eller sms til deltageren.

 

OPTAGELSER OG BROADCASTS: 

Aalborg International Guitar Festival & Competition har ret til at lave audio og visuelle optagelser af konkurrencen og arrangere udsendelser og distribuere disse optagelser uden vederlag og yderligere tilladelser til de berørte kunstnere/deltagere.  RESTERENDE FORORDNINGER Alle problemer og / eller situationer, der ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelser, afgøres af arrangørerne af konkurrencen.

Liste af komponister til Kategori I: ​

Renaissance

1. John Dowland (1563-1626)

2. Luys Milan about 1500-after 1561)

3. Luis de Narvéz (around 1505-after1549)

Baroque

1. Robert de Visée (around 1660-1732/1733)

2. Johann Sebastian Bach (1685-1750)

3. Domenico Scarlatti (1685-1757)

4. Silvius Leopold Weiss (1686-1750)

Classical

1. Fernando Sor (1778-1839)

2. Mauro Giuliani (1781-1829)

3. Dionisio Aguado (1784-1849)

4. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Romantic

1. Giulio Regondi (1823.1872)

2. Napoléon Coste (1805-1883)

3. Johann Kaspar Mertz (1806-1856)

4. Isaac Albéniz (1860-1909)

5. Enrique Granados (1867-1916)

20th Century

1. Augustin Barrios (1885 - 1944)

2. Frank Martin (1890-1974)

3. Miguel Llobet (1878-1936)

4. Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

5. Antonio José (1902-1936)

6. Toru Takemitsu (1930-1996)

7. Benjamin Britten (1913.1976)

8. William Walton (1902-1983)

9. Michael Tippet (1905-1998)

10. Lennox Berkeley (1903-1989)

11. John Duarte (1919-2004)

12. Reginal Smith Brindle (1917-2003)

13. Manuel Maria Ponce (1882-1948)

14. Joaquin Turina (1882-1949)

15. Federico Moreno Torroba (1891-1982)

16. Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968)

SPONSORED & SUPPORTED BY:

Vaihingen an der Enz.jpg
1017564_674624545922529_536137480_n-kopi
Vaihingen an der Enz.jpg
CGC-logo_Fotor.jpg
Acoustic Music Books Logo beschn_Fotor.j