Komponist

Konkurrencer ved Aalborg Guitar Festival og Konkurrencer 2022.

 Priser for mere end 4500 €.

Konkurrencerne organiseres af foreningen:

Aalborg Internationale Guitarfestival og konkurrencer.

1. Aalborg Internationale Komponist Konkurrence.

Aalborg Guitar Festival og Konkurrencer inviterer til tilmelding til Komponistkonkurrencen for den seks strengede klassiske guitar. Konkurrencen er arrangeret i samarbejde med Bergmann Edition og med støtte fra Augustin Fonden (https://augustinusfonden.dk).

Et af formålene med konkurrencen er at fremme nye værker og dermed udvide det klassiske guitarrepertoire.

Målet er at komponist skal møde guitarist, og guitarist møder publikum.

Bergmann Edition er facilitator af konkurrencen og kontaktperson ved spørgsmål.

Generelle retningslinjer og regler: 

 • Åben for komponister i alle aldre og nationaliteter.

 • Indsendte kompositioner skal være skrevet til sologuitar.

 • Kompositioner skal skrives til den seksstrengede klassiske guitar. 

 • Alternative stemninger er acceptable.

 • Faste medier og/eller live elektronik accepteres ikke.

 • Indsendte kompositioner må ikke være længere end otte minutter. * Komponister kan indsende flere værker.

 • Indsendte kompositioner skal være tidligere upublicerede (ikke udgivet af et kommercielt forlag).

 • Konkurrencen er arrangeret af foreningen: Aalborg Internationale Guitar Festival & Konkurrencer.

 • Juryens afgørelse er endelig.

 • Dommersystemet er et internt system og er ikke åbent for offentlig diskussion.

Resterende regler:

Alle potentielle problemer og/eller situationer, der ikke er omfattet af ovenstående regler, afgøres af arrangørerne af konkurrencen.

Indsendelse af værker:

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2022.

Ansøgningsgebyr: 50 € for hvert værk (+ billetsalgsgebyr). Der kan indsendes flere værker (et ekstra ansøgningsgebyr skal ledsage hvert ekstra værk).

Ansøgningsmateriale og gebyrer skal indsendes og betales online senest mandag den 17. oktober 2022, kl. 23:59.

 

Alle bidrag til konkurrencen skal indeholde følgende:

1.

2.

Stykkerne skal noteres i et nodeprogram:

 • Vi accepterer Finale-, Sibelius-, Musescore- og Dorico-filer. Vi accepterer også Music.XML-filer, så længe XML kan læses af en af ​​de fire angivne applikationer.

 • Vi kan teste XML-filens læsbarhed, før du deltager i konkurrencen. Send filerne til allanbergmann@gmail.com til test.

 

Du skal inkludere en optagelse som en mp3-fil af værket, enten en liveoptagelse eller en computergenereret mock-up.

Alle kompositioner vil blive anonymiseret, før de præsenteres for dommerne.

Alle filer skal sendes til  allanbergmann@gmail.com (inden den 17. oktober 2022, kl. 23.59).

Der uddeles tre priser.

1. Prisen:

 •     Vinderen modtager en præmie på €1.000.*

 •     Vinderværket udgives af "Bergmann Edition", både på papir og digitalt.

 •     Vinderværket vil blive dedikeret til vinderen af ​​1. kategorien.

2. og 3. præmien udgives som print-on-demand.

Dommere har ret til at uddele alle eller nogle af præmierne eller ingen.

Vindende kompositioner annonceres ved priskoncerten den 20. november 2022 kl. 14.30 og offentliggøres herefter online på www.aalborgguitarfestival.com samt på: https://www.facebook.com/Aalborginternationaleguitarfestival.

Vinderen af ​​1. præmien modtager en e-mail, og €1.000 vil blive overført til vinderens bankkonto.

Jury

Juryen vil bestå af 3 dommere. Alle med stor international erfaring som komponist, arrangør og/eller performer.

 

Formand for juryen:

Simone Iannarelli, Italien/Mexico.

Komponist, guitarist og professor i guitar ved Institute of Fine Arts ved University of Colima i Mexico.

Øvrige jurymedlemmer:

Antonio Duro, Spanien

Professor ved Conservatorio Superior de Música, Manuel Castillo, Sevilla, Spanien. Meget aktiv inden for ny musik og har premiere og fremført et utal af nye kompositioner til klassisk guitar.

Colette Mourey, Frankrig.

Klassisk guitarist, musikpædagog, musikforsker og komponist.

 

OPTAGELSER OG UDSENDELSER

Aalborg Internationale Guitar Festival & Konkurrence er berettiget til at tage billeder, lyd- og billedoptagelser af konkurrencen, arrangere udsendelser og distribuere disse optagelser og billeder uden vederlag til de pågældende medvirkende.

4. Aalborg Internationale Guitarkonkurrence.

Kategori I for Klassisk Guitar solo:

Konditioner for kategori 1:

Konkurrencen er åben for klassiske guitarister fra alle lande.

Universitets- og Konservatorieuddannede eller professionelle guitarister.

Maksimum alder ved starten af konkurrencen 35 år.

Konkurrencedeltagere skal acceptere:

Regelsættet for denne konkurrence.

Juryens beslutninger.

De generelle regler for konkurrencen.

Prisen for deltagelse:

kr. 1500,- ( 200 €), som samtidig dækker gratis entre til alle festivalens koncerter, gratis indkvartering (kan være gæsteophold i private hjem) fra 16.11.2022 til 20.11.2022. 

Herudover er der morgenmad, frokost og middagsmad 19.11.2022 samt morgenmad og frokost 20.11.2022. 

Måltiderne den 19.11.22 – 20.11.22 vil blive serveret på Skipper Clement Skolen, som danner rammerne for, og muliggør, festivalens afholdelse.

Særligt for deltagere der ikke udtages til finalerunden:

For deltagere, som ikke udtages til finalerunden, tilbydes en gratis lektion i

festivalens Mesterklasse! Festivalens ledelse tildeler underviser og tid. Tid og dag offentliggøres senest den 18.11.2022 kl. 19.00.

Om konkurrenceafviklingen:

 • Spilletid starter det øjeblik deltageren sætter sig på podiet.

 • Hvis ikke deltageren overholder regelsættet, vil det medføre diskvalifikation.

 

Indledende runde:

 • Maksimal spilletid må ikke overstige 12 minutter.

 • Repertoiret skal bestå af musik fra 2 forskelige historiske perioder.

 Semifinalerunden:

 • Spilletid maksimalt mellem 18-20 minutter.

 • Repertoire fra indledende runde må ikke genanvendes her.

 • Der skal præsenteres musik fra mindst 2 forskelige historiske perioder.

 

Finalerunden:

 • Spilletiden skal være min. 20 minutter og max 25 minutter.

 • Repertoirevalget er frit, men det forudsættes at præsentere musik fra minimum to forskellig historiske perioder.

 • Repertoire fra de 2 indledende runder må gentages her.

Hvornår og hvor afholdes Kategori I:

Indledende runde:

17.11.2021. kl. 10.00 – 18.00  Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg


Semifinalerunden:

18.11.2021. kl. 10.00 – 16.00  Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg


Finalerunden:

19.11.2021. kl. 15.00 – 17.30  Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg


 

Priser i Kategori 1

Vinder af 1. prisen:

 2.000 €

2 koncerter i 2023. (Honorar ca. 850 €)

Aalborg Internationale Guitarfestival og Konkurrence. 

Danish Guitar Society, København. 

Diplom og guitartilbehør

 

Vinder af 2. prisen:

500 € 

Diplom og guitartilbehør.

 

Vinder af 3. prisen:

300 € 

Diplom og guitartilbehør.

 

”Publikumsprisen”:

Prisvinderen udpeges ved afstemning blandt publikummet ved den afsluttende finalekoncert.

Diplom og guitartilbehør.

Jury ved den 4. Aalborg Internationale Guitar Konkurrence:

Juryformand: Prof. Mag. Johann Palier, Østrig

Øvrige medlemmer: Dale Kavanagh, Canada, Thomas Kirchhoff , TysklandPetra Poláčková, Tjekkiet, Maceij Ziemski, Polen, Frederik Munk Larsen, Danmark and Finn Elias Svit, Danmark.

Konkurrenceregler for Kategori 1:

 • Ledelsen forbeholder sig retten til at afvise en ansøger.

 • Ledelsen forbeholder sig retten til at regulere antallet af deltagende guitarister i hver kategori.

 • Konkurrencen er åben for offentligheden.

 • Juryen forbeholder sig retten til at afbryde en optrædende, som overskrider tidsrammen specificeret for hhv. kategori 1 og 2.

 • Juryens afgørelser kan ikke appelleres og er endelige.

 • Der udvælges minimum 8 fra indledende runde til semifinalen. Af disse går 4-5 videre til finalerunden.

 

Førsteprisvindere fra AIGFKs kategori 1 kan ikke tilmelde sig følgende års konkurrence.

SÆRLIGE BESTEMMELSER NODER:

Kategori I.

Deltagerne skal medbringe 2 kopier af de stykker, de ønsker at fremføre i hver runde. Musikken afleveres i en forseglet konvolut påført deltagernes. Rækkefølgen skal fremgå på konvolutten. Konvolutten afleveres til arrangørerne af konkurrencen inden koncerten den 16.11.2022 (se koncertprogrammet) eller den 17.11.2022 mellem kl. 9.00 og 9.45 Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg
.  

Bemærk: Scannede dokumenter via e-mail accepteres IKKE.

Se også generelle regler og særlige bestemmelser.

Kategori 2 for Klassisk Guitar Solo:

Konkurrencens Kategori 2 afvikles på Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg i Aalborg fredag den 18.11.2022 i tidsrummet kl. 16.00 – 19.00.

 

Prisen for deltagelse:

Konkurrencen alene: kr. 200 (27 €), som samtidig dækker gratis entre til koncerten den 18.11.2022.

Talentklassen og konkurrencen: kr. 930 (125 €.)

Deltagergebyret dækker både konkurrencedeltagelsen og deltagelse i talentklassen ledet af Frederik Munk Larsen i dagene 18.11.2022 - 20.11.2022.

Vilkår og program for talentklassen se her 

 

Betingelser for kategori 2:

 • Konkurrencen er åben for klassiske guitarister fra alle lande.

 • Kun guitarister i alderen 13 til 17 år kan deltage.

 • Konkurrencen gennemføres kun, hvis der er mindst 5 registrerede deltagere.

 • Der er kun 1 runde i konkurrencen.

 • Hver aktiv deltager skal acceptere følgende betingelser:

  • Regelsættet for denne konkurrence.

  • Juryens afgørelser.

  • De generelle regler for konkurrencen.

 

Gældende rammer for optræden:

Den maksimale spilletid er 8 minutter.

 • Spilletid starter det øjeblik deltageren sætter sig på podiet.

 • Frit valg af repertoire.

 • Det er tilladt at anvende noder.

 

Priser for vindere i Kategori 2

Vinder af 1. prisen:

500 € 

 • Diplom og guitar tilbehør.

 

Vinder af 2. prisen: 

100 € 

 • Diplom og guitar tilbehør

 

Vinder af 3. prisen:

50 €

 • Diplom og guitartilbehør

 

Alle øvrige deltagere vil modtage et diplom, hvis de deltager i talentseminar eller mesterklasserne, og er tilstede ved deltagerkoncerten den 20.11.2022 kl. 14.30 på

Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg.             

 

Juryen for kategori 2:

Formand : Frederik Munk Larsen

Øvrige medlemmer: Anette Wandel & Samrat Majumder.

Generelle regler for konkurrencen:

Konkurrencen er åben for offentligheden.

Ledelsen af Aalborg Internationale Guitarfestival og Konkurrencer, forbeholder sig retten til:

 • at afvise en deltager.

 • at regulere antallet af deltagere af guitarister i hver kategori.

 • Juryen har retten til at afbryde en deltager, hvis denne overskrider den specificerede tidsgrænse for henholdsvis kategori I og kategori II. 

Juryens beslutning i konkurrencerne er endelig og kan ikke ankes.

Bedømmelsessystemet er et internt anliggende og ikke åbnet til diskussion. 

1.-prisvindere i henholdsvis Kategori I og Kategori II, må ikke deltage i næste års konkurrence i samme kategori.

 

Øvrige regler for deltagelsen i AIGCs konkurrence 2022

Deadline for alle ansøgninger er til 17. oktober 2022. En ansøgning anses først for gældende, når indbetalingen for deltagelse er modtaget.

Seneste dato for afbud er 17. oktober 2022. Deltagergebyret vil blive refunderet, hvis deltageren beslutter sig til at melde fra inden førnævnte frist.

Der vil ikke ske nogen refusion af indbetalt gebyr for afbud modtaget efter 17. oktober 2022.

Møder deltageren ikke op til rette tid, vil han eller hun blive afskåret fra at deltage yderligere i konkurrencen og deltagergebyr vil være tabt.

 

Rækkefølgen i konkurrencen udvælges ved lodtrækning, og vil blive meddelt de respektive deltagere senest aftenen før konkurrencen.

 

Særlige bestemmelser for både Kategori I og Kategori II

OPTAGELSER OG BROADCASTS: 

Aalborg Internationale Guitarfestival & Konkurrencer har ret til at lave audio og visuelle optagelser af konkurrencen og arrangere udsendelser og distribuere disse optagelser uden vederlag og yderligere tilladelser til de berørte kunstnere/deltagere. 

RESTERENDE FORORDNINGER:

Alle problemer og / eller situationer, der ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelser, afgøres af arrangørerne af konkurrencen.