3. Aalborg Internationale Guitarkonkurrence 2021.

 Priser for mere end 3000 €.

Konkurrencen organiseres af foreningen:

Aalborg Internationale Guitarfestival og konkurrence.

 

Vindere af den 3. Aalborg Internationale Guitar Konkurrence 2021 er: 

Category I:

1. prize: Samrat Majumder, Scotland.

2. prize: Antonio Carone, Italy

3. prize: Hamish Strathdee, Australia

Audience prize: Samrat Majumder, Scotland.

Category II.

1. Prize: Gustav Jerup Østergaard, Hjørring

2. Prize: Ronja Kristiansen; Halsnæs

3. Prize: Thomas Bøgh, Hillerød

3. Prize: Henry Dingh, Hjørring

Kategori I for Klassisk Guitar solo:

Konditioner for kategori 1

Konkurrencen er åben for klassiske guitarister fra alle lande.

Universitets- og Konservatorieuddannede eller professionelle guitarister.

Maksimum alder ved starten af konkurrencen 35 år.

Konkurrencedeltagere skal at acceptere:

Regelsættet for denne konkurrence.

Juryens beslutninger.

De generelle regler for konkurrencen.

 

Prisen for deltagelse: kr. 1500,- ( 200 €), som samtidig dækker gratis entre til alle festivalens koncerter, gratis indkvartering (kan være gæsteophold i private hjem) fra 17.11.2021 til 21.11.2021. 

Herudover er der morgenmad, frokost og middagsmad 20.11.2021 samt morgenmad og frokost 21.11.2021. 

Måltiderne den 20.11.21 – 21.11.21 vil blive serveret på Skipper Clement Skolen, som danner rammerne for, og muliggør, festivalens afholdelse.

Særligt for deltagere der ikke udtages til Finalerunden:

For deltagere, som ikke udtages til Finalerunden, tilbydes en gratis lektion i

festivalens Mesterklasse! Festivalens ledelse tildeler underviser og tid. Tid og dag offentliggøres senest den 19.11.2021 kl. 19.00.

Regelsæt gældende for konkurrenceafviklingen:

 • Spilletid starter det øjeblik deltageren sætter sig på podiet.

 • Hvis ikke deltageren overholder regelsættet, vil det medføre diskvalifikation.

 

Indledende runde:

 • Maksimal spilletid må ikke overstige 12 minutter.

 • Repertoiret skal bestå af musik fra 2 forskelige historiske perioder.

 Semifinalerunden:

 • Spilletid maksimalt mellem 18-20 minutter.

 • Repertoire fra indledende runde må ikke genanvendes he

 • Der skal præsenteres musik fra mindst 2 forskelige historiske perioder.

 

Finalerunden:

 • Spilletiden skal være min. 20 minutter og max 25 minutter.

 • Repertoirevalget er frit, men det forudsættes at præsentere musik fra minimum to forskellig historiske perioder.

 • Repertoire fra de 2 indledende runder må gentages her.

Hvornår og hvor afholdes Kategori I:

Indledende runde:

18.11.2021. kl. 10.00 – 18.00 Foredragssalen, Medborgerhuset, Nytorv 27, 9000 Aalborg

 

Semifinalerunden :

19.11.2021. kl. 10.00 – 16.00 Foredragssalen, Medborgerhuset, Nytorv 27, 9000 Aalborg

 

Finalerunden:

20.11.2021. kl. 15.00 – 17.30 Foredragssalen, Medborgerhuset, Nytorv 27, 9000 Aalborg

 

Priser i Kategori 1

Vinder af 1. prisen:

 2.000 €

3 koncerter i 2022.

Aalborg Internationale Guitarfestival og Konkurrence.

Gitarrentage Vaihingen, Tyskland.

Danish Guitar Society, København. 

Diplom og guitartilbehør

 

Vinder af 2. prisen:

500 € 

Diplom og guitartilbehør.

 

Vinder af 3. prisen:

300 € 

Diplom og guitartilbehør.

 

”Publikumsprisen”

Prisvinderen udpeges ved afstemning blandt publikummet ved den afsluttende finalekoncert.

Diplom og guitartilbehør.

 

Jury ved den 3. Aalborg Internationale Guitar Konkurrence

Formand: Prof. Bernd Ahlert

Øvrige medlemmer: Roberto Fabbri, Tomasso Ieva, Maceij Ziemski, Frederik Munk Larsen, Mikkel Lynggaard og Finn Elias Svit.

Konkurrenceregler for Kategori 1:

 • Ledelsen forbeholder sig retten til at afvise en ansøger

 • Ledelsen forbeholder sig retten til at regulere antallet af deltagende guitarister i hver kategori

 • Konkurrencen er åben for offentligheden

 • Juryen forbeholder sig retten til at afbryde en optrædende, som overskrider tidsrammen specificeret for hhv. kategori 1 og 2

 • Juryens afgørelser kan ikke appelleres og er endelige.

 • Specielle regler for kategori 1.

 

Der udvælges minimum 8 fra indledende runde til semifinalen.

Af disse går 4-5 videre til finalerunden.

 

Førsteprisvindere fra AIGFKs kategori 1 kan ikke tilmelde sig følgende års konkurrence.

Kategori 2 til Klassisk Guitar Solo:

 

Konkurrencens Kategori 2 afvikles på Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg i Aalborg fra

kl. 16.00 – 19.00 fredag den 19.11.2021.

Konkurrencen er organiseret af Aalborg Internationale Guitarfestival og Konkurrence.

 

Prisen for deltagelse:

Konkurrencen alene: kr. 200 (27 €), som samtidig dækker gratis entre til koncerten den 19.11.2021.

Talentklassen og konkurrencen: kr. 930 (125 €.)

Deltagergebyret dækker både konkurrencedeltagelsen og deltagelse i talentklassen ledet af Frederik Munk Larsen i dagene 19.11.2021 - 21.1.2021. Vilkår og indhold for talentklassen findes her.

 

Betingelser for kategori 2:

 • Konkurrencen er åben for klassiske guitarister fra alle lande.

 • Kun amatører i alderen 13 til 17 år kan deltage.

 • Konkurrencen gennemføres kun, hvis der er mindst 5 registrerede deltagere.

 • Der er kun 1 runde i konkurrencen.

 • Hver aktiv deltager skal acceptere følgende betingelser:

  • Regelsættet for denne konkurrence.

  • Juryens afgørelser

  • De generelle regler for konkurrencen.

 

Gældende rammer for optræden:

Maksimale spilletid er 8 minutter.

 • Spilletid starter det øjeblik deltageren sætter sig på podiet.

 • Frit valg af repertoire.

 • Det er tilladt at anvende noder.

 

Priser for vindere i Kategori 2

Vinder af 1.prisen:

 • Håndbygget Guitar bygget af Gerold Karl Hannabach.

 • Instrumentet er sænket af boet efter afdøde Prof. Bernard Hebb. 

Hannabach 2012-1_edited.jpg
Hannabach 2012-2_edited.jpg
Hannabach 2012-5_edited.jpg

 • Diplom og guitar tilbehør.

 

Vinder af 2. prisen: 

100 € 

 • Diplom og guitar tilbehør

 

Vinder af 3. prisen:

50 €

 • Diplom og guitartilbehør

 

Alle øverige deltagere vil modtage et diplom, hvis de deltager i talentseminar eller mesterklasserne, og er tilstede ved deltagerkoncerten den 21.11.2021 kl. 14.00 på Skipper Clement Skolen, Gammel Kærvej 30, 9000 Aalborg.              

 

Juryen for kategori 2:

Formand : Frederik Munk Larsen

Øvrige medlemmer: Vakant & Peter Graneis.

 

Generelle regler for konkurrencen:

Konkurrencen er åben for offentligheden.

Ledelsen af Aalborg Internationale Guitarfestival og Konkurrence, forbeholder sig retten til:

 • at afvise en deltager efter eget skøn.

 • at regulere antallet af deltagere af guitarister i hver kategori.

 • Juryen har retten til at afbryde en deltager, hvis denne overskrider den specificerede tidsgrænse for henholdsvis kategori I og kategori II. 

Juryens beslutning i konkurrencerne er endelig og kan ikke ankes.

Bedømmelsessystemet er et internt anliggende og ikke åbnet til diskussion. 

1.-prisvindere i AIGF&K må ikke deltage i næste års konkurrence i samme kategori.

 

Hvis andre spørgsmål melder sig, som ikke menes dækket af de forannævnte forbehold, afgøres disse alene af festivalens organisatorer.

 

Øvrige regler for deltagelsen i AIGF&Ks konkurrence 2021

 

Deadline for alle ansøgninger er til 1. november 2021.(En ansøgning anses først for gældende, når indbetalingen for deltagelse er modtaget).

Seneste dato for afbud er 1. oktober 2021

50% af deltagergebyret vil blive refunderet, hvis deltageren beslutter sig til at melde fra inden nævnte frist.

Der vil ikke ske nogen refusion af indbetalt gebyr for afbud modtaget efter 1. oktober 2021.

Enhver deltager er forpligtet til at præsentere hvilke kompositioner han eller hun har valgt at spille.

 

Møder deltageren ikke op til rette tid, vil han eller hun blive afskåret fra at deltage yderligere i konkurrencen og deltagergebyr vil være tabt.

 

Rækkefølgen i konkurrencen udvælges ved lodtrækning, og vil blive meddelt de respektive deltagere aftenen før.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Kategori I

Præstations rækkefølgen vælges aftenen før hver runde og sker ved lodtrækning.

Ved afslutningen af ​​runde 1 vil der igen blive trukket lod til semifinalerunden.

Ved afslutningen af ​​semifinalen vil der igen blive trukket lod til Grand finale.

Rækkefølgens annonceres på facebook snarest muligt efter lodtrækningen.

 

Til publikumsprisen i Kategori I kan enhver tilhører der er til stede under hele finalerunden, afgive sin stemme, dog max. en stemme pr. publikum.

 

Deltagerne skal medbringe 2 kopier af de stykker, de skal udføre i hver runde. 

Musikken deltageren ønsker at fremføre skal afleveres i en forseglet konvolut med deltagernes navn herpå. Rækkefølgen skal også skrives på konvolutten. Denne konvolut skal overleveres til arrangørerne af konkurrencen den 17.11.2021 mellem kl. 18.30 og 19.15 - Aalborg Kloster Kirke, Kloster Jordet, 9000 Aalborg eller den 18.11.2021 mellem kl. 9.00 og 9.45, Foredragssalen, Medborgerhuset, Nytorv 27, 9000 Aalborg.  

Bemærk: Scannede dokumenter via e-mail accepteres IKKE.

 

Særlige bestemmelser for både Kategori I og Kategori II

OPTAGELSER OG BROADCASTS: 

Aalborg International Guitar Festival & Competition har ret til at lave audio og visuelle optagelser af konkurrencen og arrangere udsendelser og distribuere disse optagelser uden vederlag og yderligere tilladelser til de berørte kunstnere/deltagere. 

RESTERENDE FORORDNINGER:

Alle problemer og / eller situationer, der ikke er omfattet af ovennævnte bestemmelser, afgøres af arrangørerne af konkurrencen.